0 Kč

Videoanalýza švihu od PGA Pro

Při zakoupení simulátoru Optishot obdržíte spolu se simulátorem také poukaz na videoanalýzu švihu od profesionálního trenéra PGA. Nahrávku Vašeho švihu můžete zaslat elektronicky a obdržíte analýzu Vašeho švihu s komentářem a tréninkovými tipy pro zlepšení, které můžete samozřejmě trénovat na simulátoru Optishot, kde díky analýze každého úderu ihned uvidíte výsledky Vašeho úsilí.

Podklady k videoanalýze:

  • nahrávka švihu: ideálně 2 videozáznamy, jeden zepředu (tedy čelem ke kameře) a druhý zezadu (tedy ve směu hry). Nahrávku můžete pořídit kamerou nebo mobilním telefonem. Pokud bude videozáznam větší (počet MB), než Vám dovolí odeslat Váš email, můžete nahrávku/y zdarma zaslat například prostřednictvím www.uschovna.cz.
  • můžete samozřejmě k nahrávkám přidat vlastní upřesňující komentář a případné požadavky, jaké máte při golfu problémy

Výstup vyideoanalýzy:

  • obdržíte elektronicky analýzu Vašeho švihu s komentářem konkrétního problému, pro názornost doplněno referenčním švihem, aby byl zřejmý rozdíl.
  • dále obdržíte tréninkový plán, který bude obsahovat cíl, kterého je třeba dosáhnout a tréninkové drily, které bude nutné provádět. Tyto drily doporučujeme provádět na simulátoru, protože po každém úderu máte k dispozici na obrazovce konkrétní údaje o provedeném švihu (rychlost hlavy hole, úhel úderové plochy v kontaktu s míčkem, švihovou dráhu, místo trefení na hlavě golfové hole, timing, atd.). Můžete si dále ukádat nebo vytisknout konkrétní statistiky o celém tréninku. Zlepšování je s touto zpětnou vazbou přirozeně daleko rychlejší.

Poznámka: Může nastat situace, že řešení Vašeho problému může do určité míry souviset s fyzickým omezením Vašeho těla, v takovém případě Vám budou doporučeny i fyzické cviky, které v případě zájmu můžete konkrétně zkonzultovat s doporučenými specialisty, kteří se podílejí na fyzické přípravě golfistů - jedná se o oblasti fyzioterapie, Golf pilates, Golf Power Plate, atd.